Podziękowanie

    Pragniemy złożyć podziękowanie Uczestnikom Uroczystości Pogrzebowych, które upamiętniały Postać Ś.P. Janiny Fetlińskiej, Senator Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Wszystkim Tym, którzy poświęcili nam swój czas, wspierali nas duchowo w tych trudnych dla nas chwilach po stracie Kochanej Żony i Mamy, a także pomogli zorganizować nam uroczystości pogrzebowe.
Włodzimierz i Bartosz Fetlińscy
zobacz wpisy
(...) Zwiędły kwiaty i wachlarz z piór strusich
czas ucieka jak chmara szarańczy
wszystko kończy się wcześniej niż musi (...)

M. Pawlikowska-Jasnorzewska

1952-2010

Janina Fetlińska Senator RP VII kadencji nie żyje

odszedł niezwykły Człowiek, Polityk o wielkim sercu,
oddana ludziom przez całe życie
  Dnia 10 kwietnia 2010 r., w sobotę Senator RP Janina Fetlińska wsiadła do samolotu TU-154, lecącego z delegacją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Samolot rozbił się przy próbie lądowania, ok. 1.5 km od lotniska wojskowego pod Smoleńskiem. Nikt nie przeżył katastrofy.

  Wstrząśnięci do głębi rozmiarem tragedii łączymy się w bólu i cierpieniu z rodzinami ofiar katastrofy, składając wyrazy szczerego współczucia wszystkim bliskim, którzy ponieśli niepowetowaną stratę.
Życiorys Janiny Fetlińskiej
Posłuchaj materiału wspomnieniowego, przygotowanego przez red. Marka Cynkara z Polskiego Radia Rzeszów
Archiwalna witryna internetowa

Księga Kondolencyjna

czwartek, 15.04.2010 godz.11:06   
Autor:   Alicja Karwowska
Idziemy przez ?ycie nie pohamowani.Moje serce przeszywa ból.Bycie kogo? bliskego wyrwanego z obi?? to dla mie szok.B?dzie mnie Pani Senator bardzo brakowa?o.??cz? si? w bólu z rodzin?. SPOCZYWAJ Z BOGIEM CZWARTEK 15.04.2010

czwartek, 15.04.2010 godz.11:38   
Autor:   barbara
?zy... i ?al, ?al.......

czwartek, 15.04.2010 godz.12:05   
Autor:   Kasia
KOCHANEJ PANI JANINIE RECENZENTOWI MOJEJ PRACY MAGISTERSKIEJ ABSOLWENTKA WSH W PULTUSKU WYDZ.W CIECHANOWIE.ODESZLA WIELKA MADRA I NIEZWYKLE CIEPLA OSOBA. CZESC JEJ PAMIECI

czwartek, 15.04.2010 godz.12:07   
Autor:   Kasia
??cz? si? w bólu z rodzin? Pani Senator Janiny Fetli?skiej.

czwartek, 15.04.2010 godz.12:21   
Autor:   go??
Odszed? dobry cz?owiek,
to du?a strata.

czwartek, 15.04.2010 godz.12:37   
Autor:   Anna
Bardzo mi przykro! Kondolencje dla ca?ej rodziny pani senator.

czwartek, 15.04.2010 godz.13:04   
Autor:   rd
S?owa nie s? w stanie wyrazi? wszystkiego...
Wyrazy wspó?czucia dla rodziny zmar?ej Pani Senator.

czwartek, 15.04.2010 godz.13:14   
Autor:   Grzegorz Saletra
Wieczny odpoczynek racz jej da? Panie! Bartek, jeste?my z Tob?.

czwartek, 15.04.2010 godz.13:14   
Autor:   Grzegorz Saletra
Wieczny odpoczynek racz jej da? Panie! Bartek, jeste?my z Tob?.

czwartek, 15.04.2010 godz.13:15   
Autor:   Madgalena G.z Bielska-Bia?ej
Wielki smutek,ból i ?al,odesz?a? tak nagle.Niech Bóg czuwa nad Tob? a Matka Boska otoczy opiek? Twoj? rodzin?.Wyrazy wspó?czucia dla W?odka i Bartka oraz sióstr-Gieni i Zosi.

czwartek, 15.04.2010 godz.13:34   
Autor:   Kasia
??cz? si? w bólu z rodzin? Pani Senator Janiny Fetli?skiej.

czwartek, 15.04.2010 godz.14:27   
Autor:   Andrzej Cis?o -Porozumienie Stomatologów
Odszed? Cz?owiek zdeterminowany do dzia?ania i rozumiej?cy determinacj? innych. Serdeczne wyrazy wspó?czucia dla Najbli?szych.

czwartek, 15.04.2010 godz.15:31   
Autor:   Krystyna Ejsmont pose? X kadencji Sejmu RP
Z g??bokim ?alem i smutkiem ?egnam Ci? Janeczko, wyra?am ogrom szacunku i uznania dla Twojej dobroci, prawo?ci i zaanga?owania w sprawy ludzkie ze szczególnym uwzgl?dnieniem problemów ?rodowiska piel?gniarskiego. Dorobek Twój jest trwa?ym ?ladem Twojego istnienia w zawodzie. ??cz? wyrazy szczerego wspó?czucia Rodzinie i bliskim.
Krystyna

czwartek, 15.04.2010 godz.16:05   
Autor:   Ma?gorzata- ,,LIDER,,
?mier?... jest dla nas ciosem.Jak trudno zrozumie?, ?e odesz?a od nas osoba tak mi?a, ciep?a, serdeczna i ?yczliwa dla wszystkich. Brak s?ów które odda?yby to co czujemy. Wyrazy g??bokiego wspó?czucia rodzinie pogr??onej w smutku i rozpaczy.

czwartek, 15.04.2010 godz.16:27   
Autor:   Barbara Bubula Cz?onkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Tak bardzo b?dzie mi brakowa? kochanej Inki. Niech Pan Bóg wynagrodzi jej prac? i g?ebok? pobo?no?? - wieczn? rado?ci? w niebie.
??cz? si? w bólu z Rodzin?.

czwartek, 15.04.2010 godz.16:55   
Autor:   ewa
To straszna tragedia i ogromna strata. Odesz?a wspania?a kobieta i naprawd? dobry cz?owiek. Wyrazy najg??bszego wspó?czucia dla Rodziny!

czwartek, 15.04.2010 godz.19:02   
Autor:   DANIEL_WS - BRASIL
Estamos consternados com a perda desta grande amiga, que t??o bem nos acolheu em seu Pais.
Carlos Eduardo Daniel e Maria Helena Czarneski Daniel

czwartek, 15.04.2010 godz.19:23   
Autor:   Ela z Ciechanowa
??cz? si? w bólu i ?alu z Rodzin? p. Senator. By?a zawsze u?miechni?ta i taka pozostanie w mojej pami?ci.

czwartek, 15.04.2010 godz.19:30   
lacze sie bolu z rodzina janiny fetlinskiej krystyna poznanska mama roberta poznanskiego ze sw augustyna

czwartek, 15.04.2010 godz.20:30   
Autor:   Barbara ?lusarska: Przewodnicz?ca Ko?a PTP przy Wydziale Piel?gniarstwa i Nauk o Zdrowiu U
"Z godno?ci? o PIEL?GNIARSTWIE, z dum? i obecno??i? PIEL?GNIARKI oraz z trosk? PIEL?GNOWANIA potrzbuj?cemu cz?owiekowi" - taka pozostanie w naszych my?lach i wspomnieniach SENATOR RP i KOLE?ANKA.
Pokój jej duszy....

czwartek, 15.04.2010 godz.20:45   
Autor:   janko
wspó?czucie dla bliskich ofiar tej katastrofy

czwartek, 15.04.2010 godz.21:58   
Autor:   Mariusz Mysiakowski
...nikt si? nie spodziewa?, ?e moje ostatnie s?owa do Pani Senator, b?d? znaczy?y tak wiele, ale przekornie powiem: ...nadal czekam na znak p?yn?cy z góry...

czwartek, 15.04.2010 godz.22:07   
Autor:   Andrzej Aleksandrowicz
Brak mi s?ów... [*][*][*]

czwartek, 15.04.2010 godz.22:14   
Autor:   Anka z Ciechanowa
Ineczko odesz?a? od nas nagle, pozostawiaj?c po sobie smutek i ?al ale na zawsze pozostaniesz w mojej pami?ci jako kole?anka, wspania?a, godna na?ladowania piel?gniarka - nauczyciel.
Niech Bóg ma Ci? w swojej opiece.
Szczere wyrazy wspó?czucia dla m??a i syna pogr??onych w ?a?obie.

czwartek, 15.04.2010 godz.22:16   
Autor:   Teresa i Witek Banachowicz
Brakowa?o zawsze czasu na spotkanie. Mam przed oczami Twój widok ,jak wracasz pó?no, zm?czona z pracy. I oczy serdeczne,ci?gle. takie same ,jak 25 lat temu, gdy si? pozna?y?my.Powiem Ci dzi?,?e warto by?o by? zwyczajnie porz?dnym cz?owiekiem. I obiecuj? Ci,?e jeszcze na pewno pogadamy.
?pij spokojnie.
W?odku i Bartku, mamy Was w swoich sercach.

czwartek, 15.04.2010 godz.22:57   
Autor:   Beata ?uk Warszawa
Serdeczne wyrazy wspó?czucia dla m??a i syna Pani Senator.


czwartek, 15.04.2010 godz.23:03   
Autor:   ks. Ryszard Czekalski
Sk?adam wyrazy serdecznego wspó?czucia Rodzinie, a szczególnie m??owi W?odzimierzowi i synowi Bart?omiejowi.

Tak chcia?oby si? zatrzyma? czas, aby dzie? 10 kwietnia 2010 roku jeszcze nie nast?pi?! Ale si? nie da! Bo dzie? ten ju? by? - i dokona? si? dramat i pojawi? si? niestety KATY? XXI WIEKU, w którym znowu zgin?? "najpi?kniejszy kwiat polskiego narodu", w tym Pani Senator Dr Janina FETLI?SKA - Dobry i Szlachetny Cz?owiek; Wspania?y Patriota; Kompetentny Polityk, dla którego nie poprawno?? polityczna liczy?a si?, ale dobro Ojczyzny i dobro ka?dego cz?owieka; Naukowiec i Piel?gniarka kochaj?ca ?rodowisko medyczne i akademickie.
Pani Senetor z g??bi serca dziekujemy za tak wiele pieknych i odwa?nych inicjatyw senackich, tak?e za te z ostatniego czasu ... m.in. za uhonorowanie P?ockich M?czenników z II wojny ?wiatowej oraz Kap?anów zamordowanych w PRL-u.
Pani Senator, Droga Nino dziekuje za to, ?e by?a? i za to, ?e jeste?...!Spoczywaj w pokoju!

piątek, 16.04.2010 godz.00:43   
Autor:   Maria Cisek
INKA!! Tak liczylam na spotkanie w Ciechanowie..........
Bedziemy Ciebie pamieta?. Brak mi s?ów, tak trudno wyrazi? ?al,ból..
przeciez zna?ysmy sie tylko 40 lat....

piątek, 16.04.2010 godz.08:07   
Autor:   Mieczyslaw Witek, pielegniarz, kolega z Filadelfii
Szanowna Inko,
Z tych kilku naszych spotkan w zyciu zapisalas sie w mojej pamieci pelna zyczliwosci do ludzi, entuzjazmu i nadzieji w rozwoj polskiego pielegniarstwa.Pozostaniesz nadal dla nas inspiracja. Bedzie tu Ciebie brakowalo.
Rodzinie i Bliskim skladam wyrazy glebokiego wspolczucia.

piątek, 16.04.2010 godz.10:28   
Autor:   Izabela i Leszek Ko?odziejowie - Tarnobrzeg
Jasiu odesz?a? tak nagle , pozosta? ogromny smutek, ?al i ból.?egnamy Ci? i do zobaczenia w Domu Pana .
Wyrazy wspó?czucia dla W?odka , Bartosza oraz Zosi i Gieni. Jest?my z Wami sercem i modlitw?.

pokaż stronę:
<<  <    1, [ 2 ] , 3, 4, 5   >  >>