strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010
Przedłużenie terminu składania wniosków
dla osób represjonowanych i internowanych
w okresie PRL-u  W związku z uchwaleniem dnia 19.12.2008r. ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U.2009 Nr 14, poz.74), w myśl art. 8 ust. 2c ustawy następuje zniesienie ograniczenia czasowego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu internowania w stanie wojennym.
  Oznacza to, że osoby wobec których wydano decyzję o internowaniu, będą mogły wystąpić z wnioskiem o zadośćuczynienie i odszkodowanie w dowolnym terminie.
  Do roszczenia o zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu wykonania tej decyzji mają zastosowanie ogólne przepisy Kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń. Zgodnie z art. 118 kc termin przedawnienia wynosi 10 lat, a w myśl art. 120§1 kc bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (czyli od 18 listopada 2007r. ? dzień wejścia w życie ustawy, która ustanowiła roszczenie). Roszczenie ulegnie przedawnieniu 19 listopada 2017r.Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
1072851 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt