Oficjalny Serwis Internetowy Senator RP Janiny Fetlińskiej Bieżąca działalność Pani Senator http://www.janinafetlinska.plBIURO SENATORSKIE W CIECHANOWIE Przyj?cia interesantów w Biurze Senatorskim w Ciechanowie. http://www.janinafetlinska.pl/aktualnosci.php?numer=991 SPOTKANIE WIELKANOCNE cz?onków i sympatyków PiS Udzia? w SPOTKANIU WIELKANOCNYM cz?onków i sympatyków PiS Powiatu Ciechanowskiego. http://www.janinafetlinska.pl/aktualnosci.php?numer=993 BIESIADA WIELKANOCNA Udzia? w spotkaniu Wielkanocnym ?rodowisk Twórczych dzia?aj?cych przy CKiSz w Ciechanowie. http://www.janinafetlinska.pl/aktualnosci.php?numer=992 51. posiedzenie Senatu RP VII kadencji Udzia? w posiedzeniu Senatu RP VII kadencji odbytym w dniach 25 i 26 marca 2010. [wi?cej] http://www.janinafetlinska.pl/aktualnosci.php?numer=990 Posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia Udzia? w posiedzeniu Komisji Zdrowia [wi?cej] http://www.janinafetlinska.pl/aktualnosci.php?numer=989 Posiedzenie Senackiej Komisji Spraw Emigracji i ??czno?ci z Polakami za Granic? Udzia? w posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i ??czno?ci z Polakami za Granic? [wi?cej] http://www.janinafetlinska.pl/aktualnosci.php?numer=988 Posiedzenie Senackiej Komisji Spraw Emigracji i ??czno?ci z Polakami za Granic? Udzia? w posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i ??czno?ci z Polakami za Granic? [wi?cej] http://www.janinafetlinska.pl/aktualnosci.php?numer=985 BIURO SENATORSKIE W CIECHANOWIE Przyj?cia interesantów w Biurze Senatorskim w Ciechanowie. http://www.janinafetlinska.pl/aktualnosci.php?numer=986 Konferencja Katolicka Nauka Spo?eczna drog? ku solidarno?ci Udzia? w konferencji pt. "Katolicka Nauka Spo?eczna drog? ku solidarno?ci" w dniu 20 marca 2010r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, organizowanej przez przewodnicz?cego Parlamentarnego Zespo?u na rzecz Katolickiej Nauki Spo?ecznej Pos?a Tadeusza Wo?niaka i cz?onka Prezydium Parlamentarnego Zespo?u na rzecz Katolickiej Nauki Spo?ecznej Senator RP Janin? Fetli?sk?. http://www.janinafetlinska.pl/aktualnosci.php?numer=987 Posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia Udzia? w posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia. [wi?cej] http://www.janinafetlinska.pl/aktualnosci.php?numer=984 5. rocznica Fundacji Pomocy Dzieciom, M?odzie?y i Doros?ym Niepe?nosprawnym By? jak inni. Udzia? w uroczystych obchodach 5 lecia istnienia Fundacji. http://www.janinafetlinska.pl/aktualnosci.php?numer=983