strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010WRZESIEń 2009


sobota, 05.09.2009   
  zaproszenie - Uroczysto?? patriotyczna w Górach D?bowych gmina Chorzele
Towarzystwo Przyjació? Ziemi Przasnyskiej zamierza uczci? siedemdziesi?t? rocznic? wybuchu drugiej wojny ?wiatowej, stawiaj?c popiersie ?o?nierza wrze?nia 1939 r., s?awnego partyzanta AK, Zacheusza Nowowiejskiego ps. JE?. Uroczysto?? po?wi?cenia popiersia odb?dzie si? o godz. 14.00. Serdecznie zapraszamy Pani? Senator do wzi?cia udzia?u w tej patriotycznej uroczysto?ci.
sobota, 05.09.2009   
  zaproszenie - Mazowieckie Talenty
Mazowieckie Samorz?dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza Pani? Janin? Fetli?sk? na uroczyst? inauguracj? II edycji projektu edukacyjnego Mazowieckie Talenty, która odb?dzie si? w godzinach 11.00-13.30 w Auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28.
niedziela, 06.09.2009   
  zaproszenie - MAZEPA
Dyrekcja i Zespó? Teatru Dramatycznego w P?ocku zapraszaj? na premier? MAZEPY Juliusza S?owackiego, która odb?dzie si? o godzinie 19.00.
niedziela, 06.09.2009   
  zaproszenie - Przywracamy i piel?gnujemy polskie tradycje do?ynkowe
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej oraz Wspó?organizatorzy serdecznie zapraszaj? Sz.P. Senator Janin? Fetli?sk? na Do?ynki gminno - parafialne w Rostkowie pod has?em: Przywracamy i piel?gnujemy polskie tradycje do?ynkowe, które odb?d? si? o godz. 10.00 uroczyst? Msz? ?wi?t? w Sanktuarium ?w. Stanis?awa Kostki w Rostkowie.
niedziela, 06.09.2009   
  zaproszenie - Uroczysto?? Jubileuszowa ku czci Kardyna?a Prymasa Aleksandra Kakowskiego
Prepozyt Kapitu?y Katedralnej P?ockiej, Marsza?ek Województwa Mazowieckiego, Proboszcz Parafii p.w. ?w. Stanis?awa, Biskupa i M?czennika w ?wi?tym Miejscu maj? zaszczyt zaprosi? Pani? Senator  Janin? Fetli?sk? na Uroczysto?? Jubileuszow? ku czci Kardyna?a Prymasa Aleksandra Kakowskiego, która odb?dzie si? w ?wi?tym Miejscu o godz. 11.30.
pokaż stronę:
<<  <    1, [ 2 ] , 3, 4, 5   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
889281 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt