strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010WRZESIEń 2009


piątek, 11.09.2009   
  zaproszenie - Embassy of Japan
The Ambassador of Japan and Mrs. Ryuichi Tanabe request the pleasure of the company of Mrs.Mr. Janina Fetli?ska at a Farewell Receptionon Friday, September 11, 2009 from 16.00 to 18.00. Residence, ul. Kawalerii 3. 
piątek, 11.09.2009   
  zaproszenie - 20. rocznica utworzenia rz?du Premiera Tadeusza Mazowieckiego.
Marsza?ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronis?aw Komorowski ma zaszczyt zaprosi? na uroczyste spotkanie upami?tniaj?ce 20. rocznic? utworzenia pierwszego niekomunistycznego rz?du Premiera Tadeusza Mazowieckiego, które rozpocznie si? w Sali Posiedze? Sejmu o godz. 9.00.
sobota, 12.09.2009   
  zaproszenie - Sesja VI Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Forum III Wieku
Zarz?d Ogólnopolskiej Federacji Stowarzysze? Uniwersytetów Trzeciego Wieku wraz z Polsko-Ameryka?sk? Fundacj? Wolno?ci i Stowarzyszeniem S?decki Uniwersytet Trzeciego Wieku maj? zaszczyt zaprosi? Pani? Janin? Fetli?sk? Senatora RP na uroczyst? Sesj?, która odb?dzie si? o godz. 10.00 w Nowym S?czu w auli Wy?szej Szko?y Biznesu - National Louis University.
sobota, 12.09.2009   
  zaproszenie - 70 rocznica bitwy pod Dobrzykowem
Burmistrz Miasta i Gminy G?bin, Proboszcz Parafii Dobrzyków, Szko?a Podstawowa im. Obro?ców Dobrzykowa z 1939 r., Gimnazjum w Dobrzykowie zapraszaj? Pani? Janin? Fetli?sk? - Senatora RP na uroczysto?? upami?tniaj?c? 70-t? rocznic? bitwy pod Dobrzykowem 1939-2009. Pocz?tek uroczysto?ci o godz. 10.00 w ko?ciele parafialnym w Dobrzykowie.
sobota, 12.09.2009   
  zaproszenie - Festiwal Gwiazd w ?yrardowie
Starosta Powiatu ?yrardowskiego, Kurator Artystyczny Festiwalu z wielk? przyjemno?ci? pragn? zaprosi? na I Festiwal Gwiazd w ?yrardowie. Oficjalne otwarcie odb?dzie si? o godz. 12.00 w zabytkowej hali przy ulicy Nowy ?wiat w ?yrardowie.
pokaż stronę:
<<  <    1, 2, 3, [ 4 ] , 5, 6, 7   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
889278 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt