strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010PAźDZIERNIK 2008


środa, 01.10.2008   
  zaproszenie - 350 - lecie Unii Hadziackiej
Dyrekcja Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dyrekcja Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk zapraszaj? Sz.Pani? Janin? Fetli?sk? Senator RP do wzi?cia udzia?u w mi?dzynarodowej konferencji po?wi?conej 350 rocznicy Unii Hadziackiej (1658-2008), która odb?dzie si? w dniach 1-3 pa?dziernika 2008 r. w budynku Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31).
środa, 01.10.2008   
  zaproszenie - Muzea - nowe wyzwania, Przemys?y kulturowe - perspektywa rozwoju kultury, wyzwanie dla gospodarki
Senacka Komisja Kultury i ?rodków Przekazu oraz Muzeum Pa?ac w Wilanowie zapraszaj? na konferencj? Muzea - nowe wyzwania, Przemys?y kulturowe - perspektywa rozwoju kultury, wyzwanie dla gospodarki, która odb?dzie si? 1 pa?dziernika 2008 r. o godz. 11.00 w sali 217 w gmachu Senatu RP.
środa, 01.10.2008   
  zaproszenie - Mi?dzynarodowy Dzie? Osób Starszych
Pan Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich w zwi?zku z obchodami Mi?dzynarodowego Dnia Osób Starszych  serdecznie zaprasza Sz. Pani? Senator Janin? Fetli?sk? do udzia?u w konferencji prasowej, która odb?dzie si? w dniu 1 pa?dziernika 2008 r. o godz. 12.00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. D?ugiej 26 w Warszawie.  
czwartek, 02.10.2008   
  zaproszenie - Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Ekonomii w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Ciechanowie
Szanowna Pani Dr n. med.Janina Fetli?ska Senator RP Kierownictwo, Nauczyciele Akademiccy oraz ca?a Spo?eczno?? Akademicka Wydzia?u Ekonomii doceniaj?c ogromny wk?ad Pani Senator w utworzenie Naszego Wydzia?u, maj? wielki zaszczyt zaprosi? Pani? Senator na spotkanie ze studentami pierwszego, drugiego i trzeciego roku Ekonomii, inauguruj?ce rok akademicki 2008/2009 na Wydziale Ekonomii, które odb?dzie si? w dniu 02 pa?dziernika 2008 r. o godzinie 14.00 w sali nr 102 w gmachu Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej przy ul.Narutowicza 9 w Ciechanowie.
czwartek, 02.10.2008   
  news - Inauguracja roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Ekonomii w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Ciechanowie
Udzia? w uroczysto?ci inauguracji roku akademickiego 2008/2009 na Wydziale Ekonomii w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

pokaż stronę:
[ 1 ] , 2, 3, 4   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
882572 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt