strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010PAźDZIERNIK 2007


poniedziałek, 01.10.2007   
  zaproszenie - Spotkanie ze studentami pierwszego i drugiego roku Ekonomii w PWSZ w Ciechanowie
Kierownictwo, Nauczyciele Akademiccy oraz ca?a Spo?eczno?? Akademicka Instytutu Ekonomii serdecznie zaprasza Senator RP Janin? Fetli?sk? na spotkanie ze studentami pierwszego i drugiego roku Ekonomii, inauguruj?ce rok akademicki 2007/2008, które odb?dzie si? w dniu 01 pa?dziernika 2007 r. o godzinie 11.00 w sali nr 25 w nowym gmachu Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej przy ul. Narutowicza 9 w Ciechanowie.
poniedziałek, 01.10.2007   
  zaproszenie - ?wiatowy Dzie? Reumatyzmu
W ?wiatowym Dniu Reumatyzmu organizatorzy uprzejmie zapraszaj? na uroczysty wieczór z Kampani? "?wiat w d?oniach", który odb?dzie si? 12 pa?dziernika 2007 roku o godzinie 19.00 w Pa?acu Prymasowskim, przy ul. Senatorskiej 13/15 w Warszawie.
poniedziałek, 01.10.2007   
  news - Biuro Senatorkie w Ciechanowie, Inauguracja roku akademickiego Instytutu Ekonomii w PWSZ w Ciechanowie
1. Przyj?cia w Biurze Senatorskim w Ciechanowie,
2. Spotkanie ze studentami pierwszego i drugiego roku Ekonomii, inauguruj?ce rok akademicki 2007/2008 w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.
wtorek, 02.10.2007   
  news - Ciechanów, Ojrze?
1. Przyj?cia w Biurze Senatorskim w Ciechanowie,
2. Sesja Rady Gminy w Ojrzeniu,
3. Spotkanie cz?onków Spó?dzielni w sprawie uw?aszczenia mieszka? w Ciechanowie.
środa, 03.10.2007   
  zaproszenie - Obchody Dnia Patrona w Zespole Szkó? Budowlanych im. S. P?oskiego w Ciechanowie
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz m?odzie? Zespo?u Szkó? Budowlanych im. S. P?oskiego w Ciechanowie serdecznie zapraszaj? Senator RP Janin? Fetli?sk?  na uroczyste obchody Dnia Patrona, które odb?d? si? 03 pa?dziernika 2007 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkó? Budowlanych w Ciechanowie.
pokaż stronę:
[ 1 ] , 2, 3, 4   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
889290 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt