strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010PAźDZIERNIK 2006


poniedziałek, 02.10.2006   
  zaproszenie
W Krakowie odb?dzie si? uroczysta inauguracja roku akademickiego na Akademii Ekonomicznej. Na uroczysto?? serdecznie zapraszaj? Rektor i Senat.
poniedziałek, 02.10.2006   
  zaproszenie
Kierownictwo i Nauczyciele Akademiccy Instytutu Ekonomii wraz z ca?? Spo?eczno?ci? Akademick? doceniaj?c ogromny wk?ad i zaanga?owanie w proces tworzenia instytutu sk?adaja serdeczne podzi?kowania i jednocze?nie maja wielki zaszczyt zaprosi? Senator RP Janin? Fetli?sk? na spotkanie ze studentami pierwszego roku Ekonomii, które odbedzie si?  2 pa?dziernika 2006 roku w Auli Pa?stwowej Szkole Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie.
poniedziałek, 02.10.2006   
  zaproszenie
Kierownictwo i Nauczyciele Akademiccy Instytutu Ekonomii wraz z ca?? Spo?eczno?ci? Akademick? doceniaj?c ogromny wk?ad i zaanga?owanie w proces tworzenia instytutu sk?adaja serdeczne podzi?kowania i jednocze?nie maja wielki zaszczyt zaprosi? Senator RP Janin? Fetli?sk? na spotkanie ze studentami pierwszego roku Ekonomii, które odbedzie si?  2 pa?dziernika 2006 roku w Auli Pa?stwowej Szkole Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 51 w Ciechanowie.
wtorek, 03.10.2006   
  zaproszenie
Prezydent Miasta Ciechanów Waldemar Wardzi?ski zaprasza na uroczysto?? otwarcia nowej siedziby Urz?du Miasta 3 pa?dziernika 2006 roku o godz. 9.00, przy ul. Wodnej 1.
środa, 04.10.2006   
  zaproszenie
Rektor i Senat Politechaniki Warszawskiej, Dziekan i Rada Wydzia?u Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Dyrektor i Rada Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spo?ecznych maj? zaszczt zaprosi? na XL Jubileuszow? Uroczyst? Inauguracj? Roku Akademickiego 2006/2007 w Szkole Nauk Techaniczych i Spo?ecznych Politechniki Warszawskiej w P?ocku, która odb?dzie si? 4 pa?dziernika 2006 roku w Gmachu G?ównym przy ul. ?ukasiewicza 17.
pokaż stronę:
[ 1 ] , 2, 3, 4   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
879467 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt