strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010WRZESIEń 2009


niedziela, 06.09.2009   
  zaproszenie - IV Spotkania z Mazowieck? Tradycj? Ludow?. Do?ynki Regionalne D?browa 2009
Wójt Gminy Strzegowo, Rada Gminy Strzegowo, Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo, Parafia Rzymsko-Katolicka pw.?w.Stanis?awa BM w D?browie, Gminny O?rodek Kultury w Strzegowie, Szko?a Podstawowa w D?browie, Ochotnicza Stra? Po?arna w D?browie maj? zaszczyt zaprosi? Pani? Janin? Fetli?sk? na Do?ynki Regionalne, które odb?d? si? na placu przy Ko?ciele pw. ?w. Stanis?awa BM w D?browie   o godz. 12.00.  
poniedziałek, 07.09.2009   
  zaproszenie - Wp?yw alkoholu na rozwój dziecka - obraz kliniczny i problemy diagnostyczne u dzieci z alkoholowym zespo?em p?odowym FAS.
Pa?stwowa Agencja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, Wydzia? Zdrowia i Spraw Spo?ecznych Urz?du Miasta Poznania, Zak?ad Higieny Katedry Medycyny Spo?ecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszaj? Pani? Janin? Fetli?sk? na Mi?dzynarodowe Sympozjum Naukowe, które odb?dzie si? w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 37a.
czwartek, 10.09.2009   
  zaproszenie - BIURO SENATORSKIE W CIECHANOWIE
Przyj?cia interesantów w Biurze Senatorskim w Ciechanowie.
czwartek, 10.09.2009   
  news - BIURO SENATORSKIE W CIECHANOWIE
Przyj?cia interesantów w Biurze Senatorskim w Ciechanowie.
piątek, 11.09.2009   
  zaproszenie - Liceum Ogólnokszta?c?ce im. W?adys?awa Jagie??y w P?ocku
Pan Miros?aw Pi?tek Dyrektor Liceum Ogólnokszta?c?cego im. W?adys?awa Jagie??y wraz ze spo?eczno?ci? szkoln? ma zaszczyt zaprosi? Pani? Janin? Fetli?sk? Senatora Rzeczypospolitej Polskiej na uroczyste otwarcie i po?wi?cenie nowego gmachu dydaktycznego Liceum. Uroczysto?? rozpocznie Msza ?wi?ta w Ko?ciele p.w. ?wi?tego Stanis?awa Kostki o godz. 10.00.   
pokaż stronę:
<<  <    1, 2, [ 3 ] , 4, 5, 6   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
889284 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt