strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010WRZESIEń 2008


poniedziałek, 01.09.2008   
  zaproszenie - Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2008/2009
Mazowiecki Kurator O?wiaty Pan Karol Semik i Dyrektor VIII Liceum Ogólnokszta?c?cego im. W?adys?awa IV w Warszawie maj? zaszczyt zaprosi? Pani? Janin? Fetli?sk? na uroczysto?? wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2008/2009, która odb?dzie si? 1 wrze?nia o godz. 10.00 w budynku szko?y przy ul.Jagiello?skiej 38. 
poniedziałek, 01.09.2008   
  zaproszenie - 69 rocznica wybuchu II Wojny ?wiatowej
Zwi?zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By?ych Wi??niów Politycznych oraz Prezydent Miasta Ciechanów maj? zaszczyt zaprosi? Sz.P. Janin? Fetli?sk? Senator RP na uroczysto?? 69 rocznicy wybuchu II Wojny ?wiatowej, która odb?dzie si? 1 wrze?nia 2008 r. o godzinie 16.00 na Cmentarzu Komunalnym - Kwatera Wojska Polskiego i Ofiar Terroru przy ul. Gostkowskiej w Ciechanowie.
poniedziałek, 01.09.2008   
  zaproszenie - UROCZYSTO?? INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009 w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w P?ocku
Senat i Rektor Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w P?ocku maj? zaszczyt zaprosi? na UROCZYSTO?? INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2008/2009, która odb?dzie si? w dniu 1 pa?dziernika 2008 roku o godzinie 11.00 w Teatrze Dramatycznym w P?ocku, ul. Nowy Rynek 1. 
wtorek, 02.09.2008   
  zaproszenie - Zrównowa?ony Transport Miejski
Prezydent Miasta P?ocka Pan Miros?aw Milewski ma przyjemno?? zaprosi? Sz.Pani? Janin? Fetli?sk? Senator RP na uroczyste rozpocz?cie warsztatów "Zrównowa?ony Transport Miejski", organizowanych przez CIFAL P?ock - Mi?dzynarodowe Centrum Szkoleniowe ONZ dla przedstawicieli w?adz lokalnych z terenu Europy ?rodkowej i Wschodniej. Sesja Inauguracyjna odb?dzie si? 2 wrze?nia 2008 roku o godz. 9.00 w Domu Darmstadt, P?ock, Stary Rynek 8. 
środa, 03.09.2008   
  zaproszenie - XVIII sesja Rady Powiatu w P?ocku
Przewodnicz?cy Rady Powiatu w P?ocku Pan Adam Sierocki uprzejmie zaprasza Pani? Janin? Fetli?sk? Senator RP do wzi?cia udzia?u w nadzwyczajnej XVIII sesji Rady Powiatu w P?ocku, która odb?dzie si? w dniu 3 wrze?nia br. (tj. ?roda) o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w P?ocku, przy ul. Bielskiej 59 - sala posiedze? nr 4. 
pokaż stronę:
[ 1 ] , 2, 3, 4   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
879469 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt