strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010PAźDZIERNIK 2007


środa, 03.10.2007   
  zaproszenie - Spotkanie po?wi?cone Zygmuntowi Krasi?skiemu w Ciechanowie
Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasi?skiego w Ciechanowie zaprasza na spotkanie po?wi?cone Zygmuntowi Krasi?skiemu. W programie m.in. prelekcja Prof. dr hab. Zbigniewa Sudolskiego. Uroczysto?? odb?dzie si? w dniu 03 pa?dziernika 2007 roku o godz. 17.00 w Czytelni Naukowej Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 7.   
czwartek, 04.10.2007   
  zaproszenie - Uroczyste Otwarcie i Po?wi?cenie Nowego Budynku PWSZ w M?awie.
Dyrekcja Instytutu Filologiczno-Historycznego PWSZ w Ciechanowie i M?awie zaprasza na uroczyste otwarcie i po?wi?cenie nowego budynku uczelni, które odbedzie si? 4 pa?dziernika 2007 roku o godzinie 11.00 w M?awie przy ul. Warszawska 59. 
czwartek, 04.10.2007   
  news - Nowy Budynek PWSZ w M?awie
Uroczyste Otwarcie i Po?wi?cenie Nowego Budynku Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w M?awie.
piątek, 05.10.2007   
  zaproszenie - XLI Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 w Szkole Nauk Technicznych i Spo?ecznych Politechniki Warszawskiej w P?ocku
Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej, Dziekan i Rada Wydzia?u Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Dyrektor i Rada Kolegium Nauk Ekonomicznych i Spo?ecznych serdecznie zapraszaj? na XLI Inauguracj? Roku Akademickiego 2007/2008 w Szkole Nauk Technicznych i Spo?ecznych Politechniki Warszawskiej w P?ocku, która odb?dzie si? 5 pa?dziernika 2007 roku o godzinie 11.00 w Auli Gmachu G?ównego przy ul. ?ukasiewicza 17. 
piątek, 05.10.2007   
  zaproszenie - Otwarcie hali sportowej w Regiminie
Pan Tomasz Zabiega?owski Przewodnicz?cy Rady Gminy Regimin, Pan Lech Marek Zdu?czyk Wójt Gminy Regimin oraz Dyrektor Gminnego Zespo?u Szkó? w Regiminie serdecznie zapraszaj? na uroczysto?? otwarcia Hali sportowej w Regiminie, która odb?dzie si? w dniu 5 pa?dziernika 2007 roku.Pocz?tek uroczysto?ci rozpocznie Msza ?wi?ta w Ko?ciele p.w. ?w. Stanis?awa BM w Lekowie.
pokaż stronę:
<<  <    1, [ 2 ] , 3, 4, 5   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
889274 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt