strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010STYCZEń 2007


środa, 03.01.2007   
  news
 W dniu 3 stycznia 2007 roku odby?o si? 31 posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia:
- Rozpatrzenie ustawy bud?etowej na rok 2007 w cz??ci dotycz?cej ochrony zdrowia. [wi?cej]    
środa, 03.01.2007   
  news
 W dniu 3 stycznia 2007 roku odby?o si? posiedzenie Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu [wi?cej]   
czwartek, 04.01.2007   
  zaproszenie
 Pan Prof. dr hab. med. Witold Zato?ski zaprasza Senator RP Janin? Fetli?sk? na spotkanie podsumowuj?ce roczn? dzia?alno?? Fundacji "Promocja Zdrowia", które odb?dzie si? w siedzibie Ksi?dza Kardyna?a Józefa Glempa Prymasa Polski, Honorowego Przewodnicz?cego Fundacji "Promocji Zdrowia", przy ul. Miodowej 17 w Warszawie, 4 stycznia 2007 r. o godz. 11.00.       
piątek, 05.01.2007   
  zaproszenie
 Zarz?d Oddzia?u Pwiatowego Ochotniczych Stra?y Po?arnych RP w M?awie zaprasza Senator RP Janin? Fetli?sk?  na II Powiatowy Zjazd Zwi?zku Ochotniczych Stra?y Po?arnych w M?awie, który odb?dzie si? w dniu 05.01.2007r. w Starostwie Powiatowym w M?awie przy ul. Reymonta 6. Zjazd rozpocznie si? o godz. 11.00      
sobota, 06.01.2007   
  zaproszenie
 Pan Henryk Kami?ski w imieniu wspó?pracowników serdecznie zaprasza Senator RP Janin? Fetli?s? na spotkanie noworoczne, które odb?dzie si? o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej im. ks. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Nowym Duninowie przy ul. Gostyni?skiej 1.       
pokaż stronę:
[ 1 ] , 2, 3, 4   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
879488 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt