strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010GRUDZIEń 2006


piątek, 01.12.2006   
  zaproszenie
Dowódca 1 Pu?ku Artylerii im. Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego ma zaszczyt zaprosi? Senator Janin? Fetli?sk? na obchody Swi?ta Pu?ku. Uroczysto?? odb?dzie si? w dniu 1 grudnia 2006 roku w Ciechanowie.  
piątek, 01.12.2006   
  zaproszenie
SENAT RP KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPO?ECZNEJ KOMISJA ZDROWIA we wspó?pracy z Ambasad? Wielkiej Brytanii, Mi?dzynarodow? Organizacj? Pracy oraz Stowarzyszeniem Przyjació? Integracji maj? zaszczyt zaprosi? na konferencj? WYRÓWNANIE SZANS I WSPIERANIE AKTYWNO?CI OSÓB NIEPE?NOSPRAWNYCH - REKOMENDACJE DLA POLSKI pod honorowym patronatem Marsza?ka RP Bogdana Borusewicza.                         
Konferencja odb?dzie si? w godz. 10.00-15.20 w Sali Kolumnowej w gmachu Sejmu RP.   
niedziela, 03.12.2006   
  zaproszenie
Zwi?zek Literatów Polskich O/Ciechanów oraz Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zaprasza na Benefis Janiny Boniakowskiej po??czony z promocj? tomiku poetyckiego "Mój g?ód ma smak poezji". Uroczysto?? odb?dzie si? 3 grudnia 2006 roku w Ciechanowie- Kawiarnia Artystyczna godz. 17.00.
poniedziałek, 04.12.2006   
  zaproszenie
Pan Tomasz Grembowicz uprzejmie zaprasza  Senator RP Janin? Fetli?sk? na II Sesj? V kadencji Rady Miasta Ciechanowa, która odb?dzie si? w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7.    
poniedziałek, 04.12.2006   
  news
4 grudnia 2006 roku Senator RP Janina Fetli?ska wzi??a udzia? w Konferencji Grupy Polsko-Chi?skiej w Warszawie.
pokaż stronę:
[ 1 ] , 2, 3, 4   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
882482 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt