strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010LISTOPAD 2006


poniedziałek, 06.11.2006   
  zaproszenie
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Agencja Narodowa Programu Socrates, Kuratorium O?wiaty w Warszawie-Delegatura w Ciechanowie oraz Burmistrz Miasta Pu?tusk zapraszaj? Senator RP Janin? Fetli?sk? na konferencj? pt.: SZKO?A NOWOCZESNA, SZKO?A SKUTECZNA PROJEKTY COMENIUSA JAKO NARZ?DZIA WSPIERAJ?CE EFEKTYWNO?? PRACY SZKÓ?, która odb?dzie si? 6 listopada 2006 roku o godz. 10.00 w Zespole Szkó? nr. 4 w Pu?tusku ul. New Britain 1. 
poniedziałek, 06.11.2006   
  zaproszenie
Marsza?ek Wojedwództwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik i Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w P?ocku maja zaszczyt zaprosi? Senator RP Janin? Fetli?sk? na uroczyto?? Wmurowania Kamienia W?gielnego pod budow? nowego pawilonu klinicznego oraz otwarcie L?dowiska dla Smig?owców i O?rodka Wszczepie? Stymulatorów Serca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w P?ocku dnia 6 listopada 2006 roku o godz. 13.00.  
poniedziałek, 06.11.2006   
  zaproszenie
W dniach 6-7 listopada 2006 roku w hotelu Mariott w Warszawie odbedzie si? II Forum Rynku Zdrowia.
wtorek, 07.11.2006   
  zaproszenie
7 listopada 2006 roku o godz. 10.00 w Warszawie odbedzie si? posiedzenie Komisji Zdrowia. Posiedzenie seminaryjne wspólne z Komisj? Rodziny i Polityki Spo?ecznej "Spójny system wyrównywania szans i wspierania aktywnosci osób niepe?nosprawnych"
wtorek, 07.11.2006   
  zaproszenie
Ciechanowski Oddzia? ZLP, Centrum Kultury i Sztuki zapraszaj? na promocj? ksi??ki Józefa Plessa pt. Jaki tam ze mnie volkswagen. W programie m.in. wyst?p Anny Chmieli?skiej, uczennicy 5 klasy PSM I stopnia im. St. Moniuszki w klasie fortepianu Tatiany Fedorczuk. Uroczysto?? odb?dzie si? 7 listpoada 2006 roku w Kawiarni Artystyczna godz. 18.00 w Ciechanowie.
pokaż stronę:
[ 1 ] , 2, 3, 4   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
879519 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt