strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010MAJ 2006


środa, 03.05.2006   
  news
Udzia? w uroczysto?ciach ?wi?ta Narodowego uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Ciechanowie. [wi?cej]
środa, 10.05.2006   
  news
10 maja 2006 roku odby?o si? posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia:
- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia?aniu narkomanii oraz ustwy o odpowiedzialno?ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b? kary
- informacja rz?du na temat zobowi?za? dotycz?cych akcyzy na tyto?. [wi?cej]   
czwartek, 18.05.2006   
  zaproszenie
W dniu 18.05.2006 o godz. 14.00 na placu przed Miejskim Domem Kultury w M?awie odb?d? si? Juwenalia 2006 w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Zawodowej w Ciechanowie i M?awie organizowane przez Samorz?d Studencki PWSZ pod patronatem Rektora PWSZ, Burmistrza Miasta M?awy i Starosty Powiatu M?awskiego.
sobota, 20.05.2006   
  zaproszenie
W dniu 20.05.2006 o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej WSH w Ciechanowie przy ul. Kraszewskiego 8A odb?dzie si? ogólnopolska konferencja "Terapia i leczenie autyzmu" zorganizowana przez Fundacj? Pomocy Dzieciom, M?odzie?y i Doros?ym Niepe?nosprawnym "By? jak inni".
   W tym samym dniu o godz. 12.00 odb?dzie si? Msza ?w. w ko?ciele parafii Matki Boskiej Fatimskiej, ul. Kolbego 39, a nast?pnie zorganizowane przez Nadle?nictwo Ciechanów uroczyste posadzenie i po?wi?cenie D?bu Papieskiego.
   W ?yrardowie na Placu Jana Paw?a II od godz. 13.00 odbywa? si? b?dzie Festyn Rodzinny "Czas dla Serca".
   Natomiast w OSP w Zdziarze Wielkim o godz. 16.00 odb?dzie si? festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Rad? Pedagogiczn? i Rad? Rodziców Szko?y Podstawowej.
sobota, 20.05.2006   
  news
Akt sadzenia D?bu Papieskiego.
Uroczysto?? zorganizowa?o Nadle?nictwo Ciechanów. Msz? ?w. koncelebrowali ks. dziekan Eugeniusz Graczyk i ks. proboszcz Jan Jó?wiak. Nadle?niczy Wojciech Kami?ski na uroczysto?? zaprosi? m. in. Prezydenta Miasta Ciechanów Waldemara Wardzi?skiego, Starost? Powiatu S?awomira Morawskiego, Pos?a Roberta Ko?akowskiego i innych parlamentarzystów oraz le?ników. Akt sadzenia D?bu Papieskiego odby? si? na terenie Nadle?nictwa Ciechanów przy ul. P?ockiej.
pokaż stronę:
[ 1 ] , 2, 3   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
879471 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt