strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010MARZEC 2006


sobota, 04.03.2006   
  news
Kolejne spotkanie "ciechanowskiej m?odzie?ówki" Prawa i Sprawiedliwo?ci przy Biurze Parlamentarnym PiS w Ciechanowie, ul. Pu?tuska 9.
  Pan Pose? Robert Ko?akowski przedstawi? struktur? organizacyjn? Prawa i Sprawiedliwo?ci w powiecie ciechanowskim. Obecni Pan Wies?aw Kownacki – opiekun "m?odzie?ówki" i Pani Senator Janina Fetli?ska przedstawili obecn? sytuacj? polityczn?.
  Na nast?pne spotkanie zaplanowano wyst?pienie przedstawiciela mazowieckiego Forum M?odych.
  Spotkanie odby?o si? na zaproszenie Pani Senator Janiny Fetli?skiej i Pana Pos?a Roberta Ko?akowskiego.
niedziela, 05.03.2006   
  news
W Przasnyszu przy ul. ?w. Wojciecha 1 B zosta?o otwarte Biuro Parlamentarne PiS Pani Senator Janiny Fetli?skkiej, Pana Pos?a Wojciecha Jasi?skiego, Pana Roberta Ko?akowskiego oraz Pana Pos?a Marka Opio?y.

Biuro b?dzie przyjmowa?o interesantów
w poniedzia?ki w godz. 10-14

  Sta?a ??czno?? telefoniczna pod numerami telefonów:
Pani Senator Janina Fetli?ska 02 672 56 92
Pan Pose? Robert Ko?akowski 023 673 51 57
Pan Pose? Wojciech Jasi?ski 024 262 74 41
Pan Pose? Marek Opio?a 024 262 74 41

  W ci?gu miesi?ca zostan? otwarte biura w pozosta?ych powiatach okr?gu p?ocko - ciechanowskiego.
środa, 08.03.2006   
  news
 W dniu 8 marca 2006 roku odby?o si? 6 posiedzenie Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu [wi?cej]   
czwartek, 09.03.2006   
  news
9 marca 2006 roku odby?o si? posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia:
- rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia?aniu narkomanii
- rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Ramowej Konwencji ?wiatowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu U?ycia Tytoniu, sporz?dzonej w Genewie dnia 21 maja 2003 roku
- Informacja rz?du na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o ratownictwie medycznym
- sprawy bie??ce. [wi?cej]   
piątek, 10.03.2006   
  news
W dniu 11 marca 2006 o godz. 15.00 odb?dzie si? zorganizowane przez Pana Pos?a Marka Opio?? otwarcie Biura Parlamentarnego PiS w Sochaczewie. Uczestniczy? w tym wydarzeniu b?dzie Senator Janina Fetli?ska.
pokaż stronę:
[ 1 ] , 2, 3, 4   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
882614 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt