strona główna | prasa | kontakt | mapa strony
Strona Główna Życiorys Aktualności Archiwum Ciekawe Linki kontaktRSSOstatni
news:

30.03.2010

Najbliższe
wydarzenie:

..


Posiedzenia
Senatu RP

terminarz
na rok 2010LUTY 2006


środa, 01.02.2006   
  news
Spotkanie z dr Ann? Gr?ziak Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie kszta?cenia piel?gniarek i problemów wy?szego szkolnictwa piel?gniarskiego.
środa, 01.02.2006   
  news
Spotkanie z dr Jaros?awem Pinkasem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia w sprawie problemów ratownictwa medycznego w Polsce w ?wietle projektowanej ustawy o ratownictwie medycznym i potrzeb bud?etowych dla realizacji zada? planowanych na rok 2006.
czwartek, 02.02.2006   
  news
Pielgrzymka Parlamentarzystów na Jasn? Gór?.
sobota, 04.02.2006   
  news
Pierwsze spotkanie kandydatów do "ciechanowskiej m?odzie?ówki" Prawa i Sprawiedliwo?ci przy Biurze Parlamentarnym PiS w Ciechanowie, ul. Pu?tuska 9.
 Opiekun „m?odzie?ówki” Pan Wies?aw Kownacki - wprowadzi? m?odzie? w najnowsz? histori?, a pozostali cz?onkowie Zarz?du Powiatowego PiS Pani Zofia Balkowska i Pan Tomasz Ka?u?y?ski przedyskutowali mo?liwo?ci dzia?ania w aktualnej sytuacji politycznej. Nast?pne spotkanie zaplanowano na pierwsz? dekad? marca.
 Spotkanie odby?o si? na zaproszenie Pani Senator Janiny Fetli?skiej i Pana Pos?a Roberta Ko?akowskiego.
poniedziałek, 06.02.2006   
  news
Udzia? w seminarium dotycz?cym "Za?o?e? do Programu Dzia?a? w M?awsko – ?uromi?skim Obszarze Problemowym" zorganizowane przez Pana Tomasza Ka?u?y?skiego Dyrektora Delegatury Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie i Pani? Monik? Brzeszkiewicz - Kowalsk?, Dyrektora Oddzia?u Terenowego Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Ciechanowie. Miejsce seminarium: Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7.
pokaż stronę:
[ 1 ] , 2, 3, 4   >  >>Biuro Senatorskie
Senator RP
Janiny Fetlińskiej

ul. Pułtuska 9
06-400 Ciechanów
tel/fax 023 672 56 92

pokaż
biura terenowe


Mieszkanie spółdzielcze jednak razem z piwnicą!
więcej


[uaktualnienie]
Informacje oraz wnioski dla osób represjonowanych i internowanych w okresie PRL-u:
wejdź


X Kongres Pielęgniarek Polskich
więcej
882487 odsłon od 18 sierpnia 2006
jeśli masz jakieś uwagi, napisz do administratora strony
Janina Fetlińska, Senator RP strona główna | życiorys | aktualności | archiwum | ciekawe linki | kontakt